הגבלה בשגשוג תוך רחמי 18.01.2024

השפעת עודף אדרנרגי בעוברים עם הגבלה בשגשוג התוך רחמי

במחקר נמצא כי עודף אדרנרגי מתמשך בעוברים עם הגבלה בשגשוג התוך רחמי מביא לשינויים בשגשוג והתמיינות של תאי שומן

עובר (הדמיה: אילוסטרציה)
עובר (הדמיה: אילוסטרציה)

הגבלה בשגשוג התוך רחמי (Intrauterine Growth Restriction - IUGR) עקב אי ספיקה שלייתית מעלה את רמות הנוראפינפרין המופרש ובכך מפחיתה את הרגישות האדרנרגית וניוד ליפידים בתקופת היילוד. כיוון שכך, ליילודים אלה יש נטייה להשמנה. על מנת להעריך תגובות המושרות על ידי אדרנרגים, החוקרים בחנו את תוצרי השעתוק של השומן שסביב הכליה בעוברים עם IUGR עם וללא עודף קטכולאמינים בדם.

לצורך המחקר החוקרים השרו IUGR בכבשים על ידי השראת היפרתרמיה אימהית, ומנעו היפרקטכולאמינמיה על ידי כריתת המדולה של שתי בלוטות האדרנל של העובר. רקמת שומן נאספה ממקרי ביקורת של עוברים שעברו ניתוח שווא (CON), של עוברים עם IUGR, של מקרי ביקורת שעברו כריתת אדרנלים (Control Adrenal-Demedullated - CAD) ועוברים עם IUGR שעברו כריתת אדרנל (IAD).

תוצאות המחקר הדגימו כי רמות נוראפינפרין היו נמוכות יותר בעוברים מקבוצת IAD בהשוואה לאלה עם IUGR על אף שבשתי הקבוצות העוברים היו היפוקסיים והיפוגליקמיים. בעוברים עם IUGR, מסת השומן שסביב הכליה היתה גבוהה ביחס למסת הגוף, בהשוואה לקבוצת CON, CAD ו-IAD.

ניתוח שעתוקים מרקמת השומן זיהה 581 גנים שבוטאו באופן שונה (Differentially Expressed Genes - DEG) בקבוצת CON בהשוואה לקבוצת  IUGRו-193 DEG בקבוצת IUGR בהשוואה לקבוצת IAD.

ניתוח תפקודי משולב של שתי השוואה אלו הדגים העשרה של מסלולי האיתות PPAR ומסלולים מטבוליים וזיהה גנים תגובתיים לאדרנרגים.

מבין DEG מווסתים על ידי אדרנרגים, החוקרים זיהו שעתוקים שמווסתים את שגשוג והתמיינות של תאי שומן: פקטור מווסת ייצור תאי שומן (Adipogenesis Regulatory Factor - ADIRF), C/CCAT/מעשיר חלבון קושר α, וחלבון נושא סטרול 2. DEG המקושרים למסלול איתות מטבולי כללו: פירובאט דהידרוגנאז קינאז 4 (PDK4), 6-פוספופרוקטו-2-קינאז/פרוקטוז-2, 6-ביספוספאט-4, חלבון קושר פקטור גדילה דמויי אינסולין (Insulin-Like Growth Factor Binding Proteins - IGFBP-5 ו-IGFBP7). כמו כן נמצאו הבדלים תלויי מין בביטוי הגנטי של ADIRF, PDK4, IGFBP5 ו-IGFBP7.

מסקנת החוקרים היתה כי גירוי אדרנרגי מתמשך במהלך IUGR מביא להיפרפלזיה של תאי שומן עם שינויים במסלולי איתות של מטבוליזם, שגשוג והתמיינות קדם-אדיפוציטים.

מקור:

Luna-Ramirez RI, Kelly AC, Anderson MJ, Bidwell CA, Goyal R, Limesand SW. Elevated Norepinephrine Stimulates Adipocyte Hyperplasia in Ovine Fetuses With Placental Insufficiency and IUGR. Endocrinology. 2023 Nov 20;165(1):bqad177. doi: 10.1210/endocr/bqad177. PMID: 38035825; PMCID: PMC10726312.

נושאים קשורים:  פקטור מווסת אדיפוגנזה,  וויסות אדרנרגי,  קטכולאמינים,  הגבלה בשגשוג תוך רחמי,  איתות PPAR,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו