סרטן מדולרי של בלוטת התריס 28.01.2024

מה משפיע על רמות קלציטונין בנבדקים ללא סרטן מדולרי של בלוטת התריס?

תוצאות מחקר: מאפיינים של קלציטונין באוכלוסיית נבדקים עם אבחנה היסטולוגית השוללת קרצינומה מדולרית של בלוטת התריס

בדיקת קלציטונין. אילוסטרציה

מדידות קלציטונין (Calcitonin - Ctn) הכרחיות לצורך אבחנה מוקדמת של קרצינומה מדולרית של בלוטת התריס (Medullary Thyroid Carcinoma - MTC). עם זאת, ניתן לראות רמות קלציטונין מוגברות או מוטות עקב מצבים אחרים, ורמות הייחוס המירביות התקינות בדם עדיין שנויות במחלוקת.

בתחום זה המחקרים מבוצעים במתארים מגוונים, המידע המפורסם שנוי במחלוקת ולא הושגו ראיות חזקות. מטרת מחקר זה היתה לבחון את כלל המאפיינים של קלציטונין שנבחנו באוכלוסיית הנבדקים עם אבחנה היסטולוגית השוללת MTC.

החוקרים סקרו רשומות מוסדיות מהשנים 2010-2022 של נבדקים עם קשריות בבלוטת התריס נמדדו עבורם רמות קלציטונין מיד לפני הניתוח לכריתה מלאה של הבלוטה ועבורם נשלל MTC בבדיקות היסטולוגיות. מאפייני הבלוטה, מאפיינים דמוגרפיים ואנתרופומטריים, תחלואה נלווית, שימוש בתרופות ומידע על אורחות חיים נאספו מהנבדקים. ניתוחים חד ורב משתניים בוצעו.

במחקר נכללו 127 נבדקים, גילם החציוני בעת ביצוע כריתת הבלוטה עמד על 51 שנים. רמות קלציטונין חציוניות עמדו על 1.04 פיקוגרם/מ"ל (טווח בין-רבעוני של 1.04-2.77), כאשר בשני מקרים בלבד נצפו רמות קלציטונין מעל 10 פיקוגרם/מ"ל.

תוצאות ניתוח חד-משתני הדגימו כי רמות הקלציטונין בדם נמצאו במתאם למגדר (p<0.001), גודל בלוטת התריס (p=0.03), ריכוז תאירוגלובולין (Thyroglobulin - Tg) (p<0.001) ואי-ספיקת כליות כרונית (p<0.001). לאחר ניתוח רב-משתני המודל המדויק ביותר כלל: מגדר, אי-ספיקת כליות כרונית ורמות TSHי(Thyroid Stimulating Hormone) עם ערך R2 של 0.4.

מסקנת החוקרים היתה כי באוכלוסיה עם הוכחה היסטולוגיה להיעדר MTC, רמות קלציטונין בדם מושפעות בעיקר ממגדר, מאפיינים אנטרופומטריים ומאפייני בלוטת התריס והימצאות אי ספיקת כליות כרונית, עם השפעה נוספת של רמות TSH.

מקור:

Front. Oncol. Sec. Head and Neck Cancer Volume 14 - 2024 | doi: 10.3389/fonc.2024.1278816

נושאים קשורים:  קלציטונין,  סרטן מדולרי של בלוטת התריס,  קשריות בבלוטת התריס,  מגדר,  אי ספיקת כליות,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו